ĐÀO TẠO

GREENSPACE đưa ra các giải pháp:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược bền vững
  • Tích hợp XANH vào toàn bộ quá trình kinh doanh và việc lãnh đạo
  • Hỗ trợ đạt chứng nhận xếp hạng cao nhất có thể cho các Công trình mới xây dựng và Công trình hiện hữu
  • Nâng cao hiệu quả tài chính và quản lý rủi ro mà không làm gián đoạn hiệu suất hoạt động công trình
  • Xác định hệ thống xếp hạng phù hợp với từng dự án

Với vai trò là người đại diện cho khách hàng, GREENSPACE đảm nhận trách nhiệm thực hiện toàn bộ quy trình làm việc với Viện Chứng nhận Công trình xanh (GBCI) và Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) bao gồm các thủ tục đăng ký, nộp đơn đến LEED Online hoặc nhóm đánh giá VGBC, làm rõ phản hồi của bên đánh giá, yêu cầu quyết định đánh giá cuối cùng và hỗ trợ hoàn tất thủ tục chứng nhận.

  • Xem xét khả năng sinh lời, chiến lược và tính khả thi của dự án đề xuất.
  • Đưa ra các kế hoạch hành động bao gồm kế hoạch triển khai chi tiết, thủ tục thực hiện và vai trò của các thành viên.
  • Thành lập nhóm dự án bằng cách liên kết các thành viên để tạo ra các thiết kế kết hợp từ đầu giai đoạn thiết kế cho đến khi kết thúc vòng đời công trình.
  • Đạt được kết quả xếp hạng LEED và LOTUS cao nhất với hiệu suất tốt nhất có thể.
  • Đề xuất các ứng dụng thức tiễn, công cụ và công nghệ quản lý xanh mới nhất để tối ưu hóa hiệu suất công trình.